Crna Gora – Srbija- BiH

1.dan

Polazak ispred škole u ranim jutarnjim časovima, po dogovoru. Vožnja pored Risna, Vilusa do Trebinja. Razgledanje grada, pauza. Nastavak puta za Sarajevo sa pauzom na Tjentištu. Dolazak u Istočno Sarajevo, smještaj u hotel, ručak. Poslije podne obilazak grada Sarajeva. Večera, večernja zabava, noćenje.

2.dan

Doručak. Polazak za Višegrad, obilazak mosta „Na Drini ćuprija“ i Andrić grada. Ručak. Nastavak puta za Zlatibor sa pauzom za posjetu Drvengradu na Mokroj gori. Smještaj u hotel, večera, večernja zabava, noćenje.

3.dan

Doručak. Polazak za Užice. Obilazak grada. Povratak u hotel na ručak. Poslije podne posjeta selu Sirogojno i obilazak centra Zlatibora. Večera, večernja zabava, noćenje.

4.dan

Doručak. Cjelodnevni izlet – Kragujevac. Obilazak kompleksa Šumarice. Ručak (lunch paket). Poslije ručka obilazak grada. Povratak u hotel, večera, večernja zabava, noćenje.

5.dan

Doručak. Polazak za Kotor sa pauzom na Žabljaku (ručak). U nastavku putovanja pauza u Nikšiću. Dolazak ispred škole u večernjim satima.

Plaćanje u više rata, poslednja rata prije polaska. Blizanci: Jedno dijete plaća puni iznos a drugo 50%.

U cijenu uključeno:

– Autobusi visoke turističke klase,

-Sve takse, drumarine i PDV za autobuse u BiH,

-Ručak u Višegradu i na Žabljaku,

-2 pansiona na Zlatiboru,

– 1 pansion u Istočnom Sarajevu,

-Ulaznice za Šumarice, Drvengrad, Sirogojno,

– Diskoteke i posjete kulturno istorijskim spomenicima,

– Sva razgledanja i obilasci predviđeni prorgamom,

– Putničko osiguranje i zdrastveno osiguranje,

– Smještaj, ishrana i dnevnice za nastavnike,

– Gratis za svakog 21-og učenika,

– Organizacija i realizacija programa,

– Pratilac grupe,