Cetinje

1.dan

Polazak ispred škole u dogovoreno vrijeme. Putovanje do NP Skadarsko jezero, obilazak Virpazara i Rijeke Crnojevića. Smještaj u hotel Grand na Cetinju.

 Ručak. 

Obilazak grada. 

Večera. Večernja zabava, noćenje.

2.dan

Doručak. Posjeta Lipskoj pećini. Ručak. Posjeta Njegušima ( posjeta rodnoj kući Petra ll Petrovića Njegoša). 

Užina. Slobodno vrijeme.

 Večera, večernja zabava, noćenje.

3.dan

Doručak. Posjeta muzejima (Dvorac kralja Nikole, Biljarda, Etno muzej, Cetinjski manastir). Ručak. Obilazak grada (Orlov krš, ambasade, akademije, užina).

Večera, večernja zabava, noćenje.

4.dan

Doručak. Povratak za Budvu.

Skadarsko jezero

Plaćanje u tri rate. Poslednja rata pred polazak.

Blizanci: jedno dijete plaća punu cijenu a drugo od 50%

U cijenu uključeno:

– moderni turistički autobusi,

– sve drumarine i takse vezane za prevoz,

– 3 pansiona na Cetinju, hotel Grand, užina,

-ulaznice za NP Skadarsko jezero,

– edukativni i kulturno zabavni sadržaji, večernje zabave,

– putničko zdrastveno osiguranje,

– vodiči/animatori

– ljekar,

– smještaj i ishrana za 4 nastavnika i predstavnika škole,

– dnevnice za razredne starešine, 20eura po učeniku koji plaća puni iznos i

dnevnice za predstavnika škole.

– gratisi za djecu 1/20 učenika,

– organizacija i realizacija programa,