Hotel “Bečići”

1.dan

Polazak ispred škole u dogovoreno vrijeme. Dolazak u hotel, smještaj, ručak. Poslijepodnevne aktivnosti po dogovoru i programu škole a u saradnji sa animatorima, užina, odmor. Večera. Večernja zabava, izbor najboljeg pjevača, igrača, recitatora i sl. Noćenje.

2-3.dan

Doručak. Po programu škole, upoznavanje okoline, obilazak Budve, sportske aktivnosti u saradnji sa animatorima. Ručak. Poslijepodne aktivnosti po dogovoru animatori – profesori. užina, odmor. Večera. Večernja zabava, izbor naj frizure, pidžama party, igre bez granica i sl. Noćenje.

4.dan

Doručak.

Mogućnost plaćanja u ratama

U cijenu uključeno:

– tri puna pansiona u hotelu Bečići, užina,

– turistički autobusi,

– sve drumarine i taxe,

– animatori i DJ za večernje zabave,

– tehnički vodič agencije,

– organizovanje edukativnih i kulturno zabavnih sadržaja; 

– doktor 24 časa,

– osiguranje lica i prtljaga od posledica nesrećnog slučaja,

– smještaj i ishrana i dnevnice za razredne starješine,

– porez na dohodak fizičkih lica, prirez na porez,

– smještaj i ishrana za pratioca grupe,

– novčana naknada za vođu puta,

– na svakih 20 učenika, 21-vi je gratis,

– blizanci: Jedno dijete plaća puni iznos a drugo dijete 50% od ukupnog iznosa.

– diskoteka samo za učenike škole,

– sportski tereni,

– sopstveni dio plaže,

– sala za nastavu i večernje zabave,

– organizacija i realizacija programa.